Pärnu Kastani Lasteaed pakub lastele vanuses 1,5 – 7 a hoiu – ja alushariduse omandamise võimalust.

Lasteaed on Pärnu linna hallatav asutus. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Lasteaias on 12 rühma:

- kolm sõimerühma 1,5 kuni 3 aastastele lastele

- arendusrühm 1,5 kuni 7 aastastele lastele

- kuus aiarühma 3- 6 aastastele lastele ja kaks aiarühma 6-7 aastastele lastele

Lastega tegelevad rühmas kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Rühmaõpetajate tööd toetavad liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja ujumisõpetaja.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Osaleme PRIA koolikava toetuse programmis.

Oleme liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest Vaba Lasteaed“ ja kasutame antud metoodikat.

Rakendame "Läheme arvumaale" metoodikat ja Väärtuskasvatus läbi vanasõnade "Tarkuste hoidise metoodika"

Meie eripäraks on:

  • Ujula, kus lapsed saavad omandada ujumise algõppe alates aiarühmast
  • Väärtuskasvatuse rakendamine läbi vanasõnade
  • Vaikuseminutite rakendamine laste meelerahu ja tähelepanu saavutamiseks
  • Rühmades on laste kasutuses 2 tuba, kus on loodud palju erinevaid mänguvõimalusi
  • Avar õueala erinevate mänguvahenditega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu

Image

Amphora

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

Head Eesti tarkused

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Igal lapsel oma pill

Image

Lähme arvumaale

Image

Ellis

Image