Tugiteenused

Meie lasteaia tugimeeskond:

 

Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab:

Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoog Helen Nõmm
Mobiil: +372 56 203 961, e-post: helen.nomm@onk.parnu.ee

Sotsiaalpedagoogide poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada

Pärnu Õppenõustamiskeskuselink opens on new page kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt

Tel: +372 443 1436, Mob: +372 5850 9247, e-post: onk@onk.parnu.eelink opens on new page

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

Ülevaate õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siitlink opens on new page

 

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil www.rajaleidja.eelink opens on new page

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada
telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.eelink opens on new page

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemilink opens on new page.

Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siitlink opens on new page

Avaldatud 08.11.2023. Viimati muudetud 24.01.2024.