Põhiväärtused

Lapsest lähtuvus

 • Pedagoogid on varased märkajad ja toetavad lapse individuaalsust.

 

Koostöö

 • Avatud ja üksteist usaldav ning mõistev õhkkond
 • Ühtsed eesmärgid ja -reeglid
 • Koostöö erinevate huvigruppidega

 

Hoolivus, austus ja usaldus

 • Igaüks on isiksus, austus enda ja teiste vastu
 • Vastastikku mõistev suhtumine
 • Austavad ja usalduslikud suhted lapse, lapsevanema ja personali vahel
 • Hoiame loodust ja keskkonda

 

Tervis

 • Tervislike eluviiside kujundamine läbi laste aktiivse tegutsemise
 • Kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi
 • Tervist väärtustav lasteaed
Avaldatud 09.11.2023. Viimati muudetud 30.11.2023.