Lasteaiast

Pärnu Kastani Lasteaed pakub lastele vanuses 1,5 - 7 a hoiu- ja alushariduse omandamise võimalust.

Lastead on Pärnu linna hallatav asutus. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Lasteaias on 12 rühma:

  • kolm sõimerühma 1,5 kuni 3 aastastele lastele
  • arendusrühm 1,5 kuni 7 aastastele lastele
  • kuus aiarühma 3 kuni 6 aastastele lastele
  • kaks aiarühma 6 kuni 7 aastastele lastele

Lastega tegelevad rühmas kaks õpetajat või õpetaja ja õpetaja assistent ning üks õpetaja abi. Rühmaõpetajate tööd toetavad liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja ujumisõpetaja.

Lasteaed kuulub Tervist Edenevate Lasteaedade võrgustikku. Osaleme PRIA koolikava toetuste programmis.

Oleme liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga "Kiusamisest Vaba Lasteaed" ja kasutame antud metoodikat.

Rakendame "Läheme arvumaale" metoodikat ja Väärtuskasvatus läbi vanasõnade "Tarkuse hoidise metoodika"

Meie eripäraks on:

  • Ujula, kus lapsed saavad omandada ujumise algõppe alates aiarühmast
  • Väärtuskasvatuse rakendamine läbi vanasõnade
  • Vaikuseminutite rakendamine laste meelerahu ja tähelepanu saavutamiseks
  • Avarad rühmaruumid, laste kasutuses on 2 tuba, mis võimaldavad erinevate tegevuste läbiviimist ja head mänguruumi
  • Suur õueala erinevate mänguvahenditega
Avaldatud 08.11.2023. Viimati muudetud 24.01.2024.