Põhiväärtused

LAPSEST LÄHTUVUS

 • Pedagoogid on varased märkajad ja toetavad lapse individuaalsust.

KOOSTÖÖ

 • Avatud ja üksteist usaldav ning mõistev õhkkond
 • Ühtsed eesmärgid, -reeglid
 • Avatus uuendustele
 • Tihe koostöö erinevate huvigruppidega

HOOLIVUS, AUSTUS JA USALDUS

 • Igaüks on isiksus, austus enda ja teiste vastu
 • Vastastikku mõistev suhtumine
 • Austavad ja usalduslikud suhted- lapse, lapsevanema ja personali vahel
 • Lastevanemate tunnustamine ja tänamine.
 • Hoiame loodust ja keskkonda

TERVIS

 • Tervislike eluviiside kujundamine läbi laste aktiivse tegutsemise
 • Lastele on tagatud tervislik toitlustamine
 • Tervist väärtustav lasteaed

Arengukava

Arengu eesmärgid 2017-2019

 • Laste erivajadustega arvestamine ja nende toetamine
 • Innovaatiliste digilahenduste rakendamine
 • Õpikekkonna ajakohastamine ja mitmekesistamine

 

Lasteaia arengukava

Vaata siit

 

1
Pärnu Kastani Lasteaed on avatud 7.00-19.00
2
Hommikurühm asub 5 rühmas (A-korpus, 2korrus) avatud alates kella 7.00-st
3
Aiarühmad (3-7aastastele) on avatud alates 7.30-18.00
4
Õhturühm asub 2 rühmas (A-korpus, 1 korrus) alates kella 18.00-st.
5
Sõimerühmad (1,5-3 aastastele) on avatud: 1 rühm 7.00-17.30; 7 rühm 7.30-17.30; 8 rühm 7.30-17.30

Asukoht

Pärnu

Image

Amphora

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

Head Eesti tarkused

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Igal lapsel oma pill

Image

Lähme arvumaale

Image

Ellis

Image