Pärnu Kastani Lasteaed pakub lastele vanuses 1,5 – 7 a hoiu – ja alushariduse omandamise võimalust.

Lasteaed on Pärnu linna hallatav asutus. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Lasteaias on 12 rühma:

- kolm sõimerühma kuni 3 aastastele lastele

- üks liitrühm sõime- ja aiarühmaealistele lastele

- kuus aiarühma 3- 6 aastastele lastele ja kaks aiarühma 6-7 aastastele lastele

Lastega tegelevad rühmades kaks õpetajat ja õpetaja abi. Rühmaõpetajate tööd toetavad liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, ujumisõpetaja ja tugiõpetaja.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Osaleme PRIA koolikava toetuse programmis.

Oleme liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest Vaba Lasteaed“ ja kasutame antud metoodikat.

Rakendame "Läheme arvumaale" metoodikat

Meie eripäraks on:

  • Ujula, kus lapsed saavad omandada ujumise algõppe alates aiarühmast
  • Väärtuskasvatuse rakendamine läbi vanasõnade
  • Vaikuseminutite rakendamine laste meelerahu ja tähelepanu saavutamiseks
  • Rühmades on laste kasutuses 2 tuba, kus on loodud laste mänguks palju erinevaid võimalusi
  • Avar õueala erinevate mänguvahenditega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Kastani lasteaed | Kastani 3 | Pärnu | 80020