7.00 kuni 7.30 laste vastuvõtt hommikurühmas (5 rühm)

7.30-st laste vastuvõtt rühmades, individuaalne töö, vabategevus

HOMMIKUSÖÖK: 8.15 sõimerühmas; 8.30 aiarühmas 3-6a; 8.45 aiarühmas 6-7a

9.00-st hommikuringid

9.15-st planeeritud õppetegevused, laste mäng

VAHEPALA

10.30-st ÕUESVIIBIMINE ja õuesõppe tegevused

LÕUNASÖÖK: 11.45/12.00 sõimerühmas; 12.00/12.15/12.30/12.45 aiarühmas 3-6a; 13.00 aiarühmas 6-7a

Laste puhkeaeg, järk-järguline ärkamine 14.30-15.00

15.15-15.45 planeeritud õppetegevused vanemates rühmades

ÕHTUOODE: 15.45 sõimerühmas; 16.00 aiarühmas

Huvitegevused ajakava alusel: teisipäev tants, kolmapäev jooga, neljapäev jalgpall

ÕUESVIIBIMINE

17.50-st üleminek õhturühma (2 rühm)

Kojuminek kuni 19.00-ni

 

© 2017 Kastani lasteaed | Kastani 3 | Pärnu | 80020